چراغ ,چراغ قرمز

چراغ قرمز
ثانیه شمار چراغ راهنمایی و رانندگی در حرکت بود
رنگ قرمز
پسر بچه ای تپل و سفید به پاک کردن شیشه اتومبیل گران قیمتی مشغول شد
پیر مردی با محاسن بلند و خانمی که چهره ی مین اش را پشت انبوهی از آرایش های غلیظ و عمل هاب زیبایی قایم کرده بود
هر دو دست تکان دادند که ...
اما پسر بچه بی توجه کارش را می کرد
پیرمرد مشغول گشتن شد
پسربچه با دقت کارش انجام می داد
پیرزن شیشه اش را کمی پایین کشید و پیرمرد دستانش را دراز کرد
برق زد
سکه ای نهایتا پانصد تومانی در دستانش بود
پسر بچه رفت

منبع اصلی مطلب : حلاج الاسرار
برچسب ها : چراغ ,چراغ قرمز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چراغ قرمز